Politierechtbanken Oost-Vlaanderen (afdelingen Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas)

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid, doch zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid van Gerechtsdeurwaarderskantoor Francis Snoeck & Partners CVBA en/of de individuele gerechtsdeurwaarders-titularissen van het kantoor, kandidaten of medewerkers, zowel wat correctheid als volledigheid van de formuleringen betreft en onder voorbehoud van materiële vergissingen, schrijffouten, cijferfouten en –inversies, en onder voorbehoud van wijzingen doorgevoerd door rechtbanken en griffies die niet zijn meegedeeld aan het kantoor.

Politierechtbank OOST-VLAANDEREN – afdeling AALST

Rechtbank
 • Rechtbank: Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 B, 9300 Aalst
Griffie
 • Griffie: Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 B, 9300 Aalst
 • Correctionele griffie: tel 053/82.08.77 – fax 053/82.08.98
 • Burgerlijke griffie: tel 053/82.08.78 – fax 053/82.08.98
CORONAZAKEN

Ingevolge artikel 13 van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 neemt de politierechtbank met ingang van 30 mei 2020 kennis van inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid in de mate dat deze overtredingen betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen bepaald in een ministerieel besluit genomen op basis van artikel 182 van dezelfde wet en houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Vooralsnog gaat het om een weigering of verzuim zich te gedragen naar welomschreven maatregelen bepaald in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit betreft de zogenaamde coronazaken.

In de verschillende afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen werden reeds themazittingen ingericht om deze coronazaken te behandelen. Het is de bedoeling dat de coronazaken uitsluitend op deze zittingen worden behandeld en dat op deze zittingen ook uitsluitend coronazaken worden behandeld.

Verzetten in coronazaken dienen uitsluitend op één van deze zittingen gedagvaard te worden, zodat het coronacontentieux gegroepeerd blijft. Op deze zittingen mogen ook geen andere verzetten gedagvaard worden.

 • EERSTE KAMER – buitengewone terechtzitting op 11/09/2020, 09/10/2020, 13/11/2020 en 11/12/2020 om 09.00 uur
 • TWEEDE KAMER – terechtzitting op 21/01/2021, 18/02/2021, 18/03/2021, 15/04/2021, 20/05/2021 en 17/06/2021 om 09.00 uur
EERSTE KAMER - STRAFZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling AALST, eerste kamer, zetelend in strafzaken, in het gewoon lokaal der zittingen, gelijkvloers, zittingszaal A, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 B te 9300 Aalst.

 • zetelt elke maandag om 09.00 uur
TWEEDE KAMER - STRAFZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling AALST, tweede kamer, zetelend in strafzaken, in het gewoon lokaal der zittingen, gelijkvloers, zittingszaal A, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 B te 9300 Aalst.

 • zetelt elke donderdag om 09.00 uur
DERDE KAMER - BURGERLIJKE ZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling AALST, derde kamer (civiele verkeerszaken), zetelend in het gewone zittingslokaal, gelijkvloers, zittingszaal B, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 B te 9300 Aalst.

 • zetelt 1e donderdag van de maand om 10.00 uur

Politierechtbank OOST-VLAANDEREN – afdeling DENDERMONDE

Rechtbank
 • Rechtbank: Noordlaan 31/3, 9200 Dendermonde
Griffie
 • Griffie: Noordlaan 31/3, 9200 Dendermonde
 • tel 052/25.96.20 – fax 052/22.47.05
Zittingsvrije weken
 • Géén zittingen in de week van maandag 05/04/2021 t/m vrijdag 09/04/2021
 • Géén zittingen in de week van maandag 20/12/2021 t/m vrijdag 24/12/2021
 • Géén zittingen in de week van maandag 11/04/2022 t/m vrijdag 15/04/2022
CORONAZAKEN

Ingevolge artikel 13 van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 neemt de politierechtbank met ingang van 30 mei 2020 kennis van inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid in de mate dat deze overtredingen betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen bepaald in een ministerieel besluit genomen op basis van artikel 182 van dezelfde wet en houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Vooralsnog gaat het om een weigering of verzuim zich te gedragen naar welomschreven maatregelen bepaald in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit betreft de zogenaamde coronazaken.

In de verschillende afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen werden reeds themazittingen ingericht om deze coronazaken te behandelen. Het is de bedoeling dat de coronazaken uitsluitend op deze zittingen worden behandeld en dat op deze zittingen ook uitsluitend coronazaken worden behandeld.

Verzetten in coronazaken dienen uitsluitend op één van deze zittingen gedagvaard te worden, zodat het coronacontentieux gegroepeerd blijft. Op deze zittingen mogen ook geen andere verzetten gedagvaard worden.

 • TWEEDE KAMER – terechtzitting op 02/09/2020, 07/10/2020, 04/11/2020 en 02/12/2020 om 14.00 uur
 • TWEEDE KAMER – terechtzitting op 13/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021, 14/04/2021, 12/05/2021 en 09/06/2021 om 09.00 uur (onder voorbehoud van tijdige publicatie wijziging bijzonder reglement)
EERSTE KAMER - STRAFZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, eerste kamer, zetelend in strafzaken, in het gewoon lokaal der zittingen, Noordlaan 31/3 te 9200 Dendermonde.

 • zetelt elke dinsdag om 09.00 uur
TWEEDE KAMER - STRAFZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, tweede kamer, zetelend in strafzaken, in het gewoon lokaal der zittingen, Noordlaan 31/3 te 9200 Dendermonde.

 • TOT 31/12/2020: zetelt elke woensdag om 14.00 uur
 • VANAF 01/01/2021: zetelt elke woensdag om 09.00 uur
DERDE KAMER - STRAFZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, derde kamer, zetelend in strafzaken, in het gewoon lokaal der zittingen, Noordlaan 31/3 te 9200 Dendermonde.

 • zetelt elke vrijdag om 09.00 uur
VIERDE KAMER - BURGERLIJKE ZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, vierde kamer (civiele verkeerszaken), zetelend in zittingszaal C, Noordlaan 31/3 te 9200 Dendermonde.

 • zetelt 1e en 3e dinsdag van de maand om 14.30 uur

Politierechtbank OOST-VLAANDEREN – afdeling SINT-NIKLAAS

Rechtbank
 • Rechtbank: Kazernestraat 10, 9100 Sint-Niklaas
Griffie
 • Griffie: Kazernestraat 8, 9100 Sint-Niklaas
 • tel 03/760.94.25 – fax 03/766.20.47
Zittingsvrije weken
 • Géén zittingen in de week van maandag 21/12/2020 t/m donderdag 24/12/2020
 • Bij voorkeur ook geen zittingen in de week van maandag 28/12/2020 t/m donderdag 31/12/2020
 • Géén zittingen in de week van maandag 05/04/2021 t/m vrijdag 09/04/2021
 • Géén zittingen in de week van maandag 20/12/2021 t/m vrijdag 24/12/2021
 • Géén zittingen in de week van maandag 11/04/2022 t/m vrijdag 15/04/2022
CORONAZAKEN

Ingevolge artikel 13 van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 neemt de politierechtbank met ingang van 30 mei 2020 kennis van inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid in de mate dat deze overtredingen betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen bepaald in een ministerieel besluit genomen op basis van artikel 182 van dezelfde wet en houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Vooralsnog gaat het om een weigering of verzuim zich te gedragen naar welomschreven maatregelen bepaald in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit betreft de zogenaamde coronazaken.

In de verschillende afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen werden reeds themazittingen ingericht om deze coronazaken te behandelen. Het is de bedoeling dat de coronazaken uitsluitend op deze zittingen worden behandeld en dat op deze zittingen ook uitsluitend coronazaken worden behandeld.

Verzetten in coronazaken dienen uitsluitend op één van deze zittingen gedagvaard te worden, zodat het coronacontentieux gegroepeerd blijft. Op deze zittingen mogen ook geen andere verzetten gedagvaard worden.

 • TWEEDE KAMER – terechtzitting op 09/09/2020, 14/10/2020, 18/11/2020 en 09/12/2020 om 09.00 uur
 • EERSTE KAMER – buitengewone terechtzitting op 15/01/2021, 19/02/2021, 19/03/2021, 16/04/2021, 21/05/2021 en 18/06/2021 om 09.00 uur
EERSTE KAMER - STRAFZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling SINT-NIKLAAS, eerste kamer, zetelend in strafzaken, in het gewoon lokaal der zittingen, RAC Gerechtsgebouw, Kazernestraat 10, eerste verdieping, zaal A te 9100 Sint-Niklaas.

 • zetelt elke maandag om 09.00 uur
DERDE KAMER - BURGERLIJKE ZAKEN

Om te verschijnen voor de Politierechtbank OOST-VLAANDEREN, afdeling SINT-NIKLAAS, derde kamer (burgerlijke zaken), zetelend in het gewone zittingslokaal, RAC Gerechtsgebouw, Kazernestraat 10, eerste verdieping, zaal A te 9100 Sint-Niklaas.

 • zetelt 2e vrijdag om 10.00 uur