Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Dendermonde

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid, doch zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid van Gerechtsdeurwaarderskantoor Francis Snoeck & Partners CVBA en/of de individuele gerechtsdeurwaarders-titularissen van het kantoor, kandidaten of medewerkers, zowel wat correctheid als volledigheid van de formuleringen betreft en onder voorbehoud van materiële vergissingen, schrijffouten, cijferfouten en –inversies, en onder voorbehoud van wijzingen doorgevoerd door rechtbanken en griffies die niet zijn meegedeeld aan het kantoor.
Rechtbank

 • Rechtbank: Noordlaan 31/1, 9200 Dendermonde
 • 052/25.96.70

Griffie

 • Griffie: Noordlaan 31/1, 9200 Dendermonde
 • Financiële Griffie: tel 052/25.96.16 – fax 052/25.96.18
 • Rol en faillissementen: tel 052/25.96.71 – fax 052/25.96.18
 • Akten van vennootschappen: tel 052/25.93.78 – fax 052/25.93.81
 • Dienst handelsonderzoek: tel 052/25.93.77

Kamer D 1 (gewone inleidingskamer):
– inleiding van alle zaken met uitzondering van de zaken inzake faillissement en de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie
– toewijzing van de ingeleide zaken aan de andere kamers
– behandeling van de zaken in korte debatten
– beëdiging van personen in ambten, posten of beroepen in de gevallen door de wet voorzien

Kamer D 2 (faillissementen):
– inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen
– vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement
– sluiting van faillissementen
– geschillen over de verschoonbaarheid en bevrijding borg
– dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen
– geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen

Kamer D 3 (gerechtelijke reorganisatie):
– inleiding en behandeling van vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie

VOORZITTER IN KORT GEDING

Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D KG, zetelend in KORT GEDING, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere woensdag om 09.30 uur
VOORZITTER ZOALS IN KORT GEDING

Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D ZOALS KG, zetelend ZOALS IN KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere woensdag om 09.30 uur
KAMER D 1

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 1, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere donderdag om 09.30 uur
 • Bevoegdheden:
  – inleiding van alle zaken met uitzondering van de zaken inzake faillissement en de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie
  – toewijzing van de ingeleide zaken aan de andere kamers
  – behandeling van de zaken in korte debatten
  – beëdiging van personen in ambten, posten of beroepen in de gevallen door de wet voorzien
KAMER D 2

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 2, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere maandag om 09.30 uur
 • Bevoegdheden:
  – inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen
  – vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement
  – sluiting van faillissementen
  – geschillen over de verschoonbaarheid en bevrijding borg
  – dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen
  – geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen
KAMER D 3

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 3, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere maandag om 09.30 uur, tenzij anders bepaald in de beschikking van dagstelling
 • Bevoegdheden:
  – inleiding en behandeling van vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie